Tag Archives: COOLprofs

Management remmende factor bij opschalen Agile

Het afgelopen decennium lijkt de agile werkwijze de de-facto standaard voor systeemontwikkeling geworden. Nu Agile in de praktijk efficiënt en effectief gebleken is voor het opleveren van werkende software met business value, gaan steeds meer bedrijven en organisaties er toe over om Agile op te schalen voor de hele IT-organisatie. Uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder een dertigtal CIO’s en IT-managers van Nederlandse bedrijven en overheden blijkt dat hiervoor in veel gevallen het Scaled Agile Framework (SAFe) wordt toegepast. De grootste hindernis bij het opschalen van Agile wordt vaak gevormd door het bestaande management dat gewoon is op voorspelbaarheid te sturen en risico’s zoveel mogelijk te vermijden.

Groeiende vraag naar web- en mobiele enterprise applicaties

IT-dienstverlener COOLProfs ontvangt steeds meer aanvragen voor maatwerkontwikkeling van web- en mobiele applicaties. De aanvragen komen onder meer van organisaties die actief zijn in de financiële dienstverlening, het openbaar vervoer, de zorgsector, de bouwbranche, retail en het publieke domein. De grootste partner van OutSystems in Nederland speelt hierop in met het in dienst nemen van vijf nieuwe OutSystems-consultants. 

Steeds meer bedrijven schalen agile op voor de hele IT-organisatie

Omdat IT alsmaar nadrukkelijker het concurrerend en innovatief vermogen van bedrijven bepaalt, moeten nieuwe bedrijfsapplicaties sneller worden ontwikkeld en met een korte time-to-market waarde opleveren voor de gebruikers en de organisatie. Mede hierom hebben de afgelopen jaren steeds meer organisaties de traditionele watervalaanpak ingeruild voor agile methoden, met Scrum als belangrijkste exponent. Agile geldt tegenwoordig dan ook als de standaard voor softwareontwikkelingsprojecten. Omdat steeds meer bedrijven ervaren dat agile snel tot goede resultaten leidt, willen zij deze manier van werken opschalen voor de hele IT-organisatie. Dit blijkt uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder een dertigtal CIO’s en IT-managers van Nederlandse bedrijven en overheden. 

Software (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

COOLprofs: ‘Maak mobiele technologie een integraal onderdeel van de IT-strategie’

Bedrijven zouden mobiele technologie een integraal onderdeel moeten maken van hun algehele IT-strategie. “Bedrijven zullen een duidelijke visie moeten ontwikkelen hoe zij mobiele technologie willen inzetten en wat ze ermee willen bereiken. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar het beheeraspect, dat is nu nog te vaak onderbelicht. Alleen dan kunnen zij de meerwaarde van apps ten volle benutten.” Dit stelt COOLprofs, dat bij verschillende bedrijven heeft geïnventariseerd hoe zij invulling geven aan mobile device management en mobiele apps.

60 procent van de bedrijven heeft geen mobiele IT-strategie

Door de opkomst van de smartphone en de tablet heeft de CIO er een nieuw werkterrein bijgekregen: mobiele apps. COOLProfs heeft bij verschillende bedrijven geïnventariseerd hoe zij invulling geven aan mobile device management en mobile apps. Naar aanleiding van de uitkomsten stelt de IT-dienstverlener dat bedrijven mobiele technologie integraal onderdeel moeten maken van hun algehele IT-strategie. ‘Bedrijven zullen een duidelijke visie moeten ontwikkelen hoe zij mobiele technologie willen inzetten en wat ze ermee willen bereiken. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar het beheeraspect, dat is nu nog te vaak onderbelicht. Alleen dan kunnen zij de meerwaarde van apps ten volle benutten.’ 

COOLProfs haalt met Dennis Ruiter ervaren projectleider binnen

IT-dienstverlener COOLProfs heeft per 1 oktober Dennis Ruiter (45) in dienst genomen als senior consultant. Ruiter, die meer dan vijftien jaar ervaring heeft als projectmanager van ICT-projecten en afkomstig is van Inter Access, is reeds als projectleider ingezet bij HTM. Hier wordt met behulp van het OutSystems platform een nieuw reizigersinformatiesysteem ontwikkeld. 

IT-oplossing voor het sociaal domein voorziet in centrale informatievoorziening

IT-dienstverlener COOLProfs brengt een Sociaal Domein oplossing op de markt die gemeenten ondersteunt bij het op effectieve en efficiënte wijze uitvoering geven aan het sociaal domein. De oplossing voorziet in een centrale informatievoorziening voor de gemeente en haar ketenpartners, waaronder zorgverleners en zorgverzekeraars. De oplossing bestaat grotendeels uit herbruikbare componenten, met daarbij een gedeelte maatwerk dat specifiek is afgestemd op de bedrijfsprocessen van de gemeente in kwestie. Een eerste grote Nederlandse gemeente is de oplossing van COOLProfs reeds aan het implementeren. 

Gemeente Leidschendam-Voorburg verbetert projectrapportage met digitaal projectenboek

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek. Niet alleen het opstellen van de projectrapportages gebeurt nu vele malen efficiënter, maar ook de inhoudelijke kwaliteit is sterk verbeterd. Het digitale projectenboek is in slechts twee maanden ontwikkeld door IT-dienstverlener COOLProfs.