Tag Archives: COOLprofs

CoolProfs lanceert ‘Strategie 2019’

IT-dienstverlener CoolProfs presenteert zijn nieuwe bedrijfsstrategie en huisstijl. “We helpen onze klanten dagelijks bij hun transformatie naar een digitale bedrijfsvoering. Nu is het tijd om onze eigen toekomststrategie te formuleren en uit te dragen”, aldus CoolProfs-directeur Eric ten Harkel. 

‘Agile wordt steeds vaker opgeschaald voor de hele IT-organisatie’

CIO’s huiverig voor invoeren innovatieve ontwikkelmethode

Het merendeel van de Nederlandse CIO’s en IT-managers ziet de toegevoegde waarde in van continuous delivery, maar is nog huiverig deze nieuwe manier van software-ontwikkeling in te voeren. Dat blijkt uit een rondvraag van IT-dienstverlener COOLProfs en consultancybureau KPMG onder tientallen CIO’s en IT-managers.

WoningNet ontwikkelt nieuw woonruimtebemiddelingsysteem met OutSystems en COOLProfs

WoningNet kiest voor de ontwikkeling van een nieuw woonruimtebemiddelingsysteem voor OutSystems en COOLProfs. De bemiddelaar tussen woningcorporaties en woningzoekenden wil een modern systeem tegen lage exploitatiekosten, dat in alle betrokken regio’s aansluit op de bestaande processen. OutSystems levert hiervoor het platform en COOLProfs gaat via een agile werkwijze aan de slag voor de ontwikkeling en implementatie. 

‘Agile wordt steeds vaker opgeschaald voor de hele IT-organisatie’

COOLProfs gemeenteplatform biedt ondersteuning op maat

IT-dienstverlener COOLProfs kondigt de marktintroductie aan van zijn gemeenteplatform. Het betreft een maatwerkoplossing die optimale ondersteuning biedt aan de processen van een gemeente en die dankzij het gebruik van generieke bouwstenen een kosteneffectief alternatief is voor de oplossingen van de bekende leveranciers van gemeentesoftware.

‘Agile wordt steeds vaker opgeschaald voor de hele IT-organisatie’

Gebrek aan structuur staat flexibiliteit van IT in de weg

IT is tegenwoordig een belangrijk middel, zo niet het belangrijkste middel, om innovatie te realiseren en het verschil te maken met de concurrentie. Veel organisaties nemen hun huidige systeemlandschap onder de loep, op zoek naar meer flexibiliteit en onderscheidend vermogen. In de praktijk blijkt het door een gebrek aan structuur en ‘het niet met elkaar in de pas lopen van business en IT’ echter lastig om hier op een goede manier invulling aan te geven. Dit komt naar voren uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder IT-beslissers, werkzaam bij middelgrote en grote organisaties in onder meer de financiële sector, de energiemarkt, de verzekeringsbranche, groothandel, e-commerce en de zorgsector.

COOLProfs stelt Rick Roubos aan als OutSystems-consultant

COOLProfs, specialist in het ontwikkelen van innovatieve maatwerkapplicaties, heeft Rick Roubos in dienst genomen als OutSystems-consultant. 

Jeroen Bezemer OutSystems-consultant bij COOLProfs

COOLProfs, specialist in het ontwikkelen van innovatieve maatwerkapplicaties, heeft Jeroen Bezemer (40) in dienst genomen als OutSystems-consultant. 

COOLProfs stelt Tim Blom aan als OutSystems consultant

COOLProfs heeft Tim Blom (25) in dienst genomen als OutSystems consultant. De IT-dienstverlener speelt hiermee in op de toegenomen vraag van nieuwe en bestaande klanten naar de ontwikkeling van maatwerkapplicaties. 

Management remmende factor bij opschalen Agile

Het afgelopen decennium lijkt de agile werkwijze de de-facto standaard voor systeemontwikkeling geworden. Nu Agile in de praktijk efficiënt en effectief gebleken is voor het opleveren van werkende software met business value, gaan steeds meer bedrijven en organisaties er toe over om Agile op te schalen voor de hele IT-organisatie. Uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder een dertigtal CIO’s en IT-managers van Nederlandse bedrijven en overheden blijkt dat hiervoor in veel gevallen het Scaled Agile Framework (SAFe) wordt toegepast. De grootste hindernis bij het opschalen van Agile wordt vaak gevormd door het bestaande management dat gewoon is op voorspelbaarheid te sturen en risico’s zoveel mogelijk te vermijden.

Groeiende vraag naar web- en mobiele enterprise applicaties

IT-dienstverlener COOLProfs ontvangt steeds meer aanvragen voor maatwerkontwikkeling van web- en mobiele applicaties. De aanvragen komen onder meer van organisaties die actief zijn in de financiële dienstverlening, het openbaar vervoer, de zorgsector, de bouwbranche, retail en het publieke domein. De grootste partner van OutSystems in Nederland speelt hierop in met het in dienst nemen van vijf nieuwe OutSystems-consultants. 

Steeds meer bedrijven schalen agile op voor de hele IT-organisatie

Omdat IT alsmaar nadrukkelijker het concurrerend en innovatief vermogen van bedrijven bepaalt, moeten nieuwe bedrijfsapplicaties sneller worden ontwikkeld en met een korte time-to-market waarde opleveren voor de gebruikers en de organisatie. Mede hierom hebben de afgelopen jaren steeds meer organisaties de traditionele watervalaanpak ingeruild voor agile methoden, met Scrum als belangrijkste exponent. Agile geldt tegenwoordig dan ook als de standaard voor softwareontwikkelingsprojecten. Omdat steeds meer bedrijven ervaren dat agile snel tot goede resultaten leidt, willen zij deze manier van werken opschalen voor de hele IT-organisatie. Dit blijkt uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder een dertigtal CIO’s en IT-managers van Nederlandse bedrijven en overheden. 

Software (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

COOLprofs: ‘Maak mobiele technologie een integraal onderdeel van de IT-strategie’

Bedrijven zouden mobiele technologie een integraal onderdeel moeten maken van hun algehele IT-strategie. “Bedrijven zullen een duidelijke visie moeten ontwikkelen hoe zij mobiele technologie willen inzetten en wat ze ermee willen bereiken. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar het beheeraspect, dat is nu nog te vaak onderbelicht. Alleen dan kunnen zij de meerwaarde van apps ten volle benutten.” Dit stelt COOLprofs, dat bij verschillende bedrijven heeft geïnventariseerd hoe zij invulling geven aan mobile device management en mobiele apps.