Vraag naar JavaScript-, Java- en Python-ontwikkelaar is het grootste

code

Opdrachtgevers zoeken het vaakst naar ontwikkelaars met kennis over de programmeertalen JavaScript, Java en Python. Ook is er veel behoefte aan ontwikkelaars met kennis over de raamwerken AngularJS, Node.js en React.

Dit blijkt uit het 2018 Developer Skills Report van HackerRank, een organisatie die ontwikkelaars koppelt aan opdrachtgevers. Aan het onderzoek hebben 39.441 ontwikkelaars deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat een kwart van de respondenten voor hun 16de levensjaar hun eerste code heeft geschreven. Van de ontwikkelaars die na hun 26ste levensjaar met programmeren begonnen, is 36% nu een senior developer of heeft een hogere functie. Hieruit blijkt dat deze groep ontwikkelaar snel carrière maakt.

Programmeren op jonge leeftijd

In het onderzoek zijn 17 landen vertegenwoordigd door tenminste 100 respondenten. Van deze groep springt het Verenigd Koninkrijk (VK) eruit als land met het grootste aandeel ontwikkelaars dat op een leeftijd tussen de 5 en 10 jaar zijn begonnen met ontwikkelen. Het merendeel van deze ontwikkelaar is nu 30 tot 40 jaar oud. Dit is volgens HackerRank ondermeer te danken aan een partnership tussen scholen en Tesco, waarbij scholen de beschikking kregen over PC's indien zij bij Tesco winkelden. Hierdoor hadden relatief veel schoolkinderen in het VK toegang tot PC's. Dit initiatief is vervolgens verder verspreid naar de rest van Europa en Australië.

HackerRank stelt dat het VK deze leidende rol is blijven vervullen. Zo was het VK het eerste land waarin op de basisschool standaard programmeerlessen worden gegeven aan kinderen. Op dit moment programmeert 10,7% van alle kinderen van 5 tot 10 jaar oud in het VK. In Nederland ligt dit percentage op 8,9%, waarmee ons land op de derde positie staat. Naar het VK scoort alleen Australië met 10,3% op dit punt hoger.

Nieuwe programmeertalen leren

Ontwikkelaars kennen gemiddeld vier talen en willen daarnaast vier nieuwe talen leren. Leeftijd blijkt hierop van invloed. Zo geven ontwikkelaars tussen 18 en 24 gemiddeld aan zes programmeertalen te willen leren, terwijl ontwikkelaars ouder dan 35 jaar 3 nieuwe programmeertalen willen leren. 73,7% heeft zijn kennis en vaardigheden zelf opgedaan, terwijl 69,4% dit via een onderwijsinstelling heeft geleerd. Voor de groep die zichzelf vaardigheden aanleert, is Stack Overflow de belangrijkste tool. 88,4% geeft aan gebruik te maken van de online community. Jongere generaties zetten vaker YouTube in om nieuwe kennis op te doen, terwijl oudere generaties liever vertrouwen op boeken. In totaal geeft 63,8% van de ontwikkelaars aan YouTube te hebben gebruikt om te leren programmeren, terwijl 60,5% van de ontwikkelaars uit boeken heeft geleerd.

JavaScript, Java en Python zijn de programmeertalen waar opdrachtgevers het vaakst om vragen. Hierbij zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen sectoren. Zo is Java populair onder financieel dienstverleners en heeft C de voorkeur bij hardwarebedrijven dankzij onder meer zijn prestaties en de beschikbaarheid van compilers op vele platformen. C# is juist populair onder overheidsinstellingen. Als we kijken naar raamwerken is de vraag naar ontwikkelaars met kennis over AngularJS, Node.js en React het grootst.

Lees ook
Eficode  lid van Scaled Agile Partner Network

Eficode lid van Scaled Agile Partner Network

Eficode kondigt aan dat het zich heeft aangesloten bij het Scaled Agile Partner Network als Bronze Transformation Partner. Als lid van dit wereldwijde netwerk kan Eficode ondernemingen helpen bij het faciliteren en versnellen van bedrijfsresultaten door de acceptatie van het Scaled Agile Framework ® (SAFe ®).

Omzet Enterprise Application Software daalt 2020 tot $ 237 miljard

Omzet Enterprise Application Software daalt 2020 tot $ 237 miljard

De wereldwijde omzet voor applicatiesoftware groeit vanaf volgend jaar met 3,4% tot $ 266 miljard in 2024.

Raad voor Accreditatie versterkt dienstverlening met Betty Blocks

Raad voor Accreditatie versterkt dienstverlening met Betty Blocks

Na een intensieve Europese aanbesteding heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) in slechts zes maanden tijd, samen met no-code leverancier Betty Blocks, de Rapportagetool in gebruik genomen. Met de Rapportagetool kunnen de RvA-beoordelaars op een efficiëntere en veiligere manier accreditatiebeoordelingen uitvoeren en rapporteren.