TNO verbindt Nederland met Europese standaard voor datadeling

De International Data Spaces Association (IDSA) en TNO hebben een overeenkomst getekend waarmee wordt bevestigd dat TNO de Nederlandse IDS HUB wordt, een veelbelovende Europese standaard voor onafhankelijke en gecontroleerde data-deling. Met het oprichten van de Nederlandse IDS HUB krijgen initiatieven op het gebied van veilige datadeling een belangrijke impuls. De ondertekening was tijdens het Smart Industry Jaarevent in Hilversum, onderdeel van de Conferentie Nederland Digitaal.

IDS-300x111 International Data Spaces (IDS) stelt organisaties in staat om veilig data uit te wisselen, zonder dat deze datastromen verplicht over een gecentraliseerd platform moeten lopen. De oorspronkelijke eigenaar houdt zo altijd de controle over de data en stelt voorwaarden aan het gebruik daarvan. TNO signaleert dat deze ‘datasoevereiniteit’ steeds belangrijk wordt voor het bedrijfsleven: het is in toenemende mate een voorwaarde voor partijen om hun data te willen delen. IDS is een open standaard die door meerdere bedrijven geïmplementeerd kan worden in hun software. De wetgever ziet datadeling ook als erg belangrijk. Zo moeten sinds één jaar alle apps de iPhone XS Max en iPad Pro 2018 ondersteunen. Mobiele telefoon vergelijkers spelen daar gretig op in.

Als ‘Nederlandse IDS HUB’ zorgt TNO voor een verbinding tussen Nederlandse initiatieven en deze internationale standaardisatieontwikkelingen. Het doel is om hiermee initiatieven op het gebied van datadeling te versnellen, zowel bij het opstarten van nieuwe initiatieven in Nederland als bij het aansluiten van bestaande initiatieven op andere Europese landen.

TNO krijgt deze sleutelrol op het gebied van datadeling toegekend op basis van haar uitgebreide kennis op het gebied van ICT en de positie binnen initiatieven in meerdere sectoren, zoals de industrie, logistiek en agro-food sector.

Waarom IDS?

Het delen van data binnen sectoren, maar in toenemende mate ook tussen organisaties over sectoren heen is noodzakelijk om te kunnen concurreren. Het is niet langer voldoende om enkel binnen een bedrijf gegevens te verzamelen en analyseren. Alleen door databronnen te combineren met die van andere belanghebbenden, kunnen bedrijven waardevolle conclusies trekken en hun bedrijfsvoering binnen de complexe waardeketen optimaliseren: van het eerder herkennen van afwijkingen in een productieproces tot het stroomlijnen van een logistieke keten.

Dit maakt data voor steeds meer bedrijven een strategisch asset, met als consequentie dat organisaties controle willen houden over het gebruik. Bijvoorbeeld om controle te houden over privacy (GDPR) of commercieel gevoelige informatie. Datadeling zelf wordt echter ook complexer: artificial intelligence biedt bijvoorbeeld kansen, maar maakt het ook noodzakelijk om zaken als betekenis, context en kwaliteit goed te regelen. Tegelijkertijd moeten de kosten voor datadeling naar beneden om grootschalige implementatie mogelijk te maken.

TNO beschouwt de standaardisatie van de afsprakenstelsels, zoals die o.a. vanuit IDS ontwikkeld worden als een belangrijke methode om deze vraagstukken te adresseren. IDS omvat verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld iSHARE, een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie van data voor zowel aanbieders en gebruikers.

Het sluit bovendien goed aan op het bredere technologiepalet waar TNO onderzoek naar doet en de specifieke afsprakenstelsels waar verschillende sectoren aan werken.