Supermarktketen Jan Linders koppelt datastromen tussen applicaties

Jan Linders, een supermarktorganisatie met een hoofdkantoor in het Limburgse Nieuw Bergen en 59 winkels in Zuid Oost Nederland, gaat met behulp van Ensemble van InterSystems data uitwisselen tussen de verschillende informatiesystemen van de onderneming. De Enterprise Service Bus (ESB) wordt geïmplementeerd door de Caesar Groep.
De foodretailmarkt kenmerkt zich door grote concurrentie en krappe marges. Een efficiënt verloop van alle bedrijfsprocessen is dan ook van vitaal belang voor supermarktondernemingen. Hiervoor worden IT-hulpmiddelen ingezet.

Enterprise Service Bus

De bedrijfsprocessen van Jan Linders worden ondersteund door een ICT-omgeving, die wordt beheerd door een ICT-afdeling met 7 man personeel in samenwerking met partners. Hierbij is gekozen voor een ’best of breed’ opzet, waarin diverse applicaties de benodigde functionaliteiten leveren. Tussen de verschillende applicaties, zoals bijvoorbeeld het kassasysteem, het op de detailhandel toegesneden ERP-systeem, het magazijnbeheersysteem en het datawarehouse wordt data uitgewisseld via een ESB. De huidige ESB-voorziening wordt gefaseerd vervangen door Ensemble. Daarmee is reeds proef gedraaid bij het overbrengen van data ten behoeve van de informatie op de stickers, gedrukt na het gebruik door klanten van de weegschalen in de winkels.

De Ensemble software gaat op locatie draaien in de twee datacenters van de supermarktorganisatie. De bedoeling is om het aantal koppeling op de service bus uit te breiden, bijvoorbeeld met het systeem voor EDI-berichtenverkeer met de toeleveranciers. Ook het nu nog geïsoleerde, batch georiënteerde systeem voor de planning en winkelbevoorrading (SAP F&R) zal straks via Ensemble data gaan delen met de overige applicaties. De selectie van Ensemble vond plaats in samenwerking met de Caesar Groep. De licenties worden geleverd door PK Automatisering uit Assen.

Ensemle ESB-platform

Het Ensemle ESB-platform slaat alle data op in de (caché)database. Dit helpt bij het onderzoeken van logboeken en processtappen, en het lokaliseren van eventuele verstoringen in het berichtenverkeer. Verder biedt het platform naast routering- en transformatiefuncties ook de mogelijkheid van business proces modellering. Ensemble wordt vooral toegepast in de zorgsector. Wereldwijd koppelt het ESB-platform duizenden zorgapplicaties en maakt het mogelijk dat dagelijks miljoenen mensen in meer dan 100 landen als professionele zorgverlener of als patiënt/cliënt informatie kunnen opvragen of invoeren.
In Nederland is het product in gebruik bij enkele tientallen zorginstellingen, waaronder bij VZVZ. Deze organisatie zet de technologie in bij het schakelpunt ten behoeve van de uitwisseling van gegevens uit de diverse elektronisch patiënten dossiers van de aangesloten zorgverleners.