HBO-ICT en Delta-N gaan aan de slag met DevOps

Convenant DevOps

De Haagse Hogeschool en Delta-N hebben een convenant ondertekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van het studieblok DevOps van de opleiding HBO-ICT. Met deze samenwerking krijgt DevOps structureel een plaats in het studieprogramma. De opleiding HBO-ICT en Delta-N hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan de ontwikkeling van het studieblok DevOps. Door de toevoeging van DevOps aan het studieaanbod zorgen de opleiding en IT-dienstverlener Delta-N ervoor dat de studenten van de differentiatie Software Engineering nog beter voorbereid zijn op een baan in het bedrijfsleven.

Partners in Education

“De DevOps expertise die Delta-N inbrengt, is een welkome aanvulling voor de opleiding HBO-ICT. De studenten hebben veel voordeel van kennis die rechtstreeks uit het werkveld komt. Inmiddels zijn er al diverse studenten zo enthousiast geworden over DevOps dat zij na hun afstuderen bij Delta-N in dienst zijn getreden”, zegt Sandra van Steenvelt, opleidingsmanager HBO-ICT bij De Haagse Hogeschool. Het studieblok bestaat uit hoorcolleges en praktijksessies waarin de studenten DevOps technieken leren toepassen bij het ontwikkelen van applicaties. Hierbij worden de modernste tools zoals Azure DevOps ingezet. Delta-N is naast het verzorgen en begeleiden van de colleges nauw betrokken bij de ontwikkeling van het studieblok. Hiermee gaan De Haagse Hogeschool en Delta-N een stap verder dan de gebruikelijke samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij incidenteel een gastcollege wordt gegeven. Delta-N is door de samenwerking partner van het programma ‘Partners in Education’.

 

Het belang van DevOps

Software moet aan steeds hogere kwaliteitseisen voldoen en steeds sneller voor gebruikers beschikbaar zijn. Dit stelt nieuwe eisen aan Developers die meer moeten samenwerken met IT-beheer. DevOps richt zich op het continu leveren van waarde aan de eindgebruiker. Om dit te bereiken is het belangrijk dat mensen, processen en gebruikte tools op elkaar zijn afgestemd. Als deze samenwerking goed is, heeft het niet alleen een positief effect op de software maar ook op de prestaties van de organisatie. “Kennis over en ervaring met DevOps is onmisbaar geworden voor een Software Developer. Daarom is het belangrijk dat hier al tijdens de studie aandacht aan wordt besteed. Wij verlenen hier als DevOps-specialist en Microsoft Gold Partner graag onze medewerking aan”, aldus Roderick Schoon, Delivery Manager Delta-N.