Esri ondersteunt start-ups met geografische informatie

In Nederland beschikken organisatie en overheden over enorm veel informatie die openbaar is en waar iedereen gebruik van mag maken. Deze zogenoemde open data biedt een groot informatiepotentieel voor met name start-ups en developers. Zeker ook als zij grote hoeveelheden data combineren met een locatiecomponent. Esri, softwareleverancier voor geo-informatie, introduceert daarom een start-up programma. Voor geo-informatie bieden zij developers en start-ups ondersteuning, data en apps allemaal gerelateerd aan locatie, waarmee zij een platform in handen hebben om ideeën voor nieuwe producten of diensten te genereren.Naast open data beschikken de meeste ondernemingen zelf ook over een enorme hoeveelheid aan gegevens. Voor velen is deze data op papier lastig te interpreteren. Esri maakt het daarom mogelijk om grote hoeveelheden data op een kaart inzichtelijk te maken. Dankzij het visualiseren van data kunnen organisaties analyses uitvoeren en complexe vraagstukken eenvoudig oplossen. Daarnaast zien start-ups en developers veel kansen in het versturen van berichten, die zijn gerelateerd aan locaties of in het traceren van meldingen naar een locatie.
Data, technologie en expertiseEsri heeft inmiddels al met succes met enkele start-ups gewerkt om tot lucratieve ideeën te komen. Zo heeft Data Kitchen een debiteurenprofiel voor een incassobureau ontwikkeld. Door gebruik te maken van de software van Esri hebben zij voor een incassobureau gevisualiseerd hoe verschillende groepen debiteuren eruit zien en waar ze vandaan komen. Het incassobureau kan hierdoor de aanpak per debiteur specifieker vaststellen. Dit leidt tot lagere incassokosten en een verhoogde klanttevredenheid. Als vooraf bekend is dat een debiteur niet kan betalen, kan het incassobureau meteen een betalingsregeling afspreken. Als een debiteur niet wil betalen, is een aanpak die op klantbehoud is gericht effectiever. Data Kitchen heeft hiervoor informatie van het Basisregistraties Adres en Gebouwen (BAG), het CBS en de verbruiksdata van een netbeheerder gecombineerd met het inkomen, energieverbruik en de grootte van het perceel per wijk.
Om dit succes door te zetten, heeft Esri besloten om Nederlandse start-ups de software 'ArcGIS for Developers' ter beschikking te stellen. Xen Buijs, start-up en developer manager: "We gaan ondernemers rechtstreeks ondersteunen met onze expertise, data en IT-technologie. We helpen ze ook bij het uitbreiden van hun nationale en internationale netwerk." Esri bekijkt daarnaast samen met de start-up wat geo-informatie voor meerwaarde aan een product geeft. Ze ondersteunen de deelnemers bij het genereren van ideeën. Ze geven daarbij de nodige handvatten, bieden een API-aanbod en een toegankelijke set aan tools. Dankzij het persoonlijke contact met zowel developers als business managers vindt de samenwerking op een laagdrempelig niveau plaats. Door het inzetten van expertise en technologie op het gebied van locatiegegevens wil Esri start-ups sneller naar de fase van volwassenheid brengen.

Meer over
Lees ook
The X Factor

The X Factor

Wat is dit mysterieuze element dat sommige producten enorm succesvol maakt, terwijl andere falen? Bestaat er een geheime saus, een 'X-factor', die succes in IT definieert?

Cohelion Data Platform maakt data toegankelijk en waardevol

Cohelion Data Platform maakt data toegankelijk en waardevol

Iedereen is het erover eens dat data het nieuwe goud is. Toch laten veel bedrijven de kansen die data hen biedt onbenut. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan kennis en het feit dat er in veel gevallen ingrijpende IT veranderingen nodig zijn.

GitLab maakt programma GitLab Commit - Virtual bekend

GitLab maakt programma GitLab Commit - Virtual bekend

Amsterdam, juli 2020 - GitLab heeft vandaag het programma voor GitLab Commit–Virtual bekend gemaakt; Gitlab’s eerste 24-uurs users event. Dit event waarbij DevOps strategieën en verhalen centraal staan, zal plaatsvinden op 26 augustus 2020.