COOLProfs gemeenteplatform biedt ondersteuning op maat

coolprofs

IT-dienstverlener COOLProfs kondigt de marktintroductie aan van zijn gemeenteplatform. Het betreft een maatwerkoplossing die optimale ondersteuning biedt aan de processen van een gemeente en die dankzij het gebruik van generieke bouwstenen een kosteneffectief alternatief is voor de oplossingen van de bekende leveranciers van gemeentesoftware.
Gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten hebben met de decentralisatie de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van steeds meer taken. Tegelijkertijd zien ze zich geplaatst voor forse bezuinigingen. Dit noodzaakt gemeenten om efficiënt te werken. Eén van de manieren om dit te realiseren is door de bedrijfsprocessen te digitaliseren en automatiseren. De keuze om dit te bewerkstelligen, beperkte zich tot voor kort tot puur maatwerk of een standaardpakket met enkel generieke functionaliteit.
Elke gemeente heeft echter zijn eigen beleid en unieke bedrijfsprocessen. Het COOLProfs gemeenteplatform is opgebouwd uit herbruikbare bouwstenen die volledig worden aangepast aan de wensen en eisen van een gemeente, zodat diens processen optimaal worden ondersteund. Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt voor een kortere doorlooptijd en lagere kosten. Het gemeenteplatform voorziet in koppelingen met onder meer GBA, WebGis, SuwiNet, DigID en GWS4ALL. Overige koppelingen met bestaande systemen en databases kunnen bovendien snel en eenvoudig worden gerealiseerd, voor het ontsluiten van informatie en een integrale en efficiënte bedrijfsvoering.
Het COOLProfs gemeenteplatform, biedt onder meer de volgende componenten:

  • e-Balie - Een portaal waar burgers bijzondere bijstand, een gemeentepas of andere producten en diensten kunnen aanvragen.
  • Sociaal Domein – Voor het creëren van een integraal klantbeeld, registratie, procesbewaking, sturing en verantwoording, conform de richtlijnen van de VNG.
  • Mijn Gemeentelijke Werkzaamheden – Voor de registratie, monitoring en aansturing van infrastructurele projecten in de openbare ruimte.
  • Huurteam – Een mobiele toepassing voor het vastleggen van bevindingen betreffende huurprijs en achterstallig onderhoud, met een directe koppeling naar de achterliggende systemen voor directe digitale verwerking.
  • Digitaal Projectenboek – Gecentraliseerde en gedigitaliseerde projectrapportage voor interne en externe publicatie. Alle betrokkenen beschikken op elk moment over de laatste stand van zaken.
  • Markten – Een compleet waarde markten administratiesysteem, bestaande uit een backoffice én mobiele applicatie (handhaven).
  • Handboek Openbare Ruimte – Uitvoering en standaarden van objecten in de openbare ruimte.
  • Voortgangslijst - Interne applicatie voor het bijhouden van de voortgang van verschillende overleggen en besluiten. Huisvuilkalender - Online huisvuilkalender.
De verschillende applicaties worden gekenmerkt door een moderne look & feel en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Gemeenten zijn vrij om alleen de componenten af te nemen die voor hen relevant en interessant zijn en betalen niet per burger, maar per applicatie.
COOLProfs presenteert zijn gemeenteplatform tijdens Overheid 360 op 20 en 21 april in Media Plaza, Utrecht.

Dossiers