Candriam slaat handen ineen met IBM om efficiëntie te verbeteren via Robotic Process Automation en IBM Cloud

Als onderdeel van zijn digitale transformatieprogramma Candriam#Next, werkt de Europese vermogensbeheerder Candriam samen met IBM aan een Robotics Process Automation-programma (RPA). RPA is een virtuele workforce die slim omgaat met applicaties en processen automatiseert, zodat de menselijke werknemers zich kunnen concentreren op taken met meer toegevoegde waarde. IBM ondersteunt Candriam in het automatiseringsproces. De eerste fase automatiseert vijf belangrijke processen op het gebied van compliance, middle office en gegevensbeheer: die processen moeten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2019 operationeel zijn. Een tweede reeks RPA-processen in combinatie met IBM Watson (Artificial Intelligence) is gepland voor de tweede helft van 2019. De softwarerobots zullen worden gehost in de IBM Cloud.

candriam In de afgelopen vijf jaar heeft Candriam zijn beheerd vermogen verdubbeld, maar het bedrijf blijft zoeken naar nieuwe, innovatieve manieren om de slagvaardigheid en efficiëntie te verbeteren en op termijn groei te blijven realiseren. De vermogensbeheerder wil softwarerobots inzetten voor omvangrijke taken die repetitief zijn en gebaseerd op vaste regels. Dergelijke taken zijn over het algemeen tijdrovend en gevoelig voor menselijke fouten. Door ze toe te vertrouwen aan robots worden de taken beter schaalbaar. De totale kosten zijn lager en het wordt eenvoudiger om een constante kwaliteit te garanderen en de time-to-market te versnellen. RPA zal de vermogensbeheerders van Candriam ondersteunen in België, Luxemburg en Frankrijk.

Een vermogensbeheerder voert heel wat repetitieve ondersteunende functies uit: regelgevende rapportage, nieuws verzamelen uit interne en externe bronnen, het identificeren van nieuwe stemprocessen met volmacht … het zijn maar enkele van de taken die RPA kan overnemen. De teams van Candriam zullen een opleiding krijgen, zodat ze de nodige vaardigheden verwerven om met de nieuwe technologie om te gaan. De medewerkers kunnen zo meer tijd vrijmaken voor werk met meer toegevoegde waarde. Het resultaat? Een meer gekwalificeerd personeelsbestand en een beter presterende bedrijfsomgeving.

Met de Blue Prism-softwarerobots zal IBM een heuse digitale transformatiestrategie realiseren voor Candriam. De RPA-software van Blue Prism in combinatie met IBM services maakt zijn belofte waar, en levert een écht intelligent en digitaal georkestreerd model dat de productiviteit verhoogt en automatisering op schaal mogelijk maakt. IBM is ervan overtuigd dat procesautomatisering slechts een eerste, belangrijke stap vormt in de richting van een echt cognitieve onderneming. In een dergelijk bedrijf worden de robots echte branchespecifieke, virtuele assistenten, dankzij autonome besluitvorming, nieuwe inzichten en data discovery en persoonlijke en interactieve ondersteuning.