'Betere integratie van bedrijfsapps kan productiviteit verhogen'

De integratie van applicaties met bedrijfssystemen wordt vaak sterk onderschat. De opkomst van SaaS, apps en webapplicaties in het bedrijfsleven vergroten de uitdagingen rond integratie bovendien verder. Ruim driekwart van de werknemers denkt sneller te kunnen werken als bedrijfsapplicaties beter geïntegreerd zouden zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse softwareontwikkelaar GlobalOrange. Organisaties kunnen niet tot nauwelijks inschatten wat zij over vijf jaar aan IT nodig hebben. Het is dan ook een uitdaging de juiste balans te vinden tussen kostenbesparing, efficiëntie en investeren in flexibiliteit en innovatie. Welke rol speelt een verouderd IT-landschap in dit geheel? Giarte stelt in de Outsourcing Performance 2014 dat een nieuwe organisatievorm met een nieuw applicatielandschap nodig is. Door operationele kennis te gebruiken moet daarmee de oude en nieuwe applicatiewereld verbonden worden.

Bestaande bedrijfsapplicaties integreren"Wij werken veel met bedrijven die hun bestaande en soms verouderde bedrijfsapplicaties willen integreren," zegt Erik Seveke, directeur van GlobalOrange. "Die vraag komt voort uit een roep om efficiëntere bedrijfsprocessen, maar ook om innovatie te kunnen ondersteunen. Met agile softwareontwikkeling volgens de Lean Startup-methodiek kunnen deze bedrijven snel tot resultaten komen."

De gebruiker speelt binnen organisaties een steeds grotere rol. Flexibele toegang tot bedrijfsapplicaties met een moderne en responsieve gebruikerservaring wordt als vanzelfsprekend gezien. Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van werknemers over bedrijfsapplicaties hield softwareontwikkelaar GlobalOrange een online enquête onder 400 respondenten. De meningen lopen uiteen. Het merendeel van de werknemers blijkt overwegend tevreden over de kwaliteit en de externe toegang tot hun bedrijfsapplicaties. 60% van de werknemers noemt de bedrijfsapplicaties 'modern', terwijl 27% het hier niet mee eens is.

Externe toegangWat betreft externe toegang zien we een vergelijkbare verdeling. 26% van de respondenten vindt dat bedrijfsapplicaties niet eenvoudig te bereiken zijn vanaf andere werkplekken. Ruim de helft (57%) vindt van wel. "Gebruikers zijn vaak niet erg proactief," legt Seveke uit. "Dat komt omdat zij traditiegetrouw niet gewend zijn om inspraak te hebben in de bedrijfssoftware die ze gebruiken." Dit blijkt ook uit de cijfers. Slechts 27 procent zegt invloed te hebben op de keuze voor, of de ontwikkeling van, de bedrijfsapplicaties die zij gebruiken. De helft (51%) heeft weinig tot geen invloed. Seveke: "Gebruikers moeten een rol hebben bij softwareontwikkeling. Bij agile ontwikkelmethodes zoals Scrum is dat standaard geregeld, waardoor deze projecten tot betere resultaten leiden."

Naast de beperkte inspraak op IT-gebied zijn de respondenten het minst positief over de manier waarop de applicaties met elkaar geïntegreerd zijn. 42% vindt de integratie van bedrijfsapplicaties slecht, terwijl slechts 27% hier tevreden over is. Driekwart van de respondenten (76%) geeft aan sneller te kunnen werken als de bedrijfsapplicaties beter op elkaar aangesloten zouden zijn. Deze groep verwacht hierdoor een tijdswinst van gemiddeld 17 procent van de gemiddelde werkweek in uren te kunnen realiseren. "Gescheiden bedrijfssystemen zorgen voor veel dubbel werk," zegt Seveke. "Dit frustreert werknemers en het is bovendien foutgevoelig. Wij ontwikkelen zowel de maatwerkintegratie van back-end systemen, als flexibele webinterfaces om ermee te werken. Met die combinatie kunnen bedrijven hun bedrijfsmatige efficiëntie sterk vergroten en beter innoveren."

Meer over
Lees ook
The X Factor

The X Factor

Wat is dit mysterieuze element dat sommige producten enorm succesvol maakt, terwijl andere falen? Bestaat er een geheime saus, een 'X-factor', die succes in IT definieert?

Living Documentation - de pot met goud aan het einde van de BDD-regenboog

Living Documentation - de pot met goud aan het einde van de BDD-regenboog

Living Documentation is documentatie die het team automatisch op de hoogte stelt wanneer het verouderd of onjuist is. En het is gratis als je de Behavior-Driven Development (BDD) aanpak volgt.

GitLab maakt programma GitLab Commit - Virtual bekend

GitLab maakt programma GitLab Commit - Virtual bekend

Amsterdam, juli 2020 - GitLab heeft vandaag het programma voor GitLab Commit–Virtual bekend gemaakt; Gitlab’s eerste 24-uurs users event. Dit event waarbij DevOps strategieën en verhalen centraal staan, zal plaatsvinden op 26 augustus 2020.