Nieuw platform versnelt ‘time-to-market’ en vergroot flexibiliteit

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) besloot eind 2013 de ontwikkeling aan het bestaande webplatform te stoppen en volledig in te zetten op het Mendix App Platform. Waarom koos NLE voor deze drastische strategiewijziging? Volgens Frans Verbiest, hoofd procesmanagement & IT, waren time-to-market en de flexibiliteit van het platform doorslaggevend voor de keuze van NLE.
Sinds het negenjarig bestaan van NLE heeft de organisatie een flinke groei doorgemaakt en is inmiddels de vierde energieleverancier van Nederland. Het bedrijf doet veel aan marketing en werd bekend door reclamecampagnes met Natasja Froger, Maurice de Hond en Frans Bauer, waarin de uitspraak ‘Ik zeg: doen!’ centraal stond. Begin 2013 wilde NLE de bedrijfssystemen consolideren om de volgende groeistap te kunnen maken. Verbiest: "Onze IT moest slimmer en efficiënter ingericht worden en we willen vooral innovatief blijven. Het webplatform is ons belangrijkste middel om onze bedrijfsvisie uit te dragen en onze klantenservice op het hoogste niveau te houden. Mendix ondersteunt dit beter dan onze traditioneel gebouwde .NET-omgeving."
Proof-of-conceptDe business van NLE draait om de kwaliteit van de bedrijfsdata. Om die te waarborgen en de juiste data tijdig beschikbaar te hebben in de transactiesystemen en rapportages, heeft NLE een team van analisten en ontwikkelaars in dienst. Klanten worden grotendeels bediend in een self service-omgeving die is ontwikkeld in .NET. "Er liepen al trajecten met traditionele websitebouwers om deze omgeving te vernieuwen”, legt Verbiest uit. "Mendix gaf gedurende dat proces een prima presentatie, maar het is een platform dat geen standaard inrichting biedt voor de energiemarkt."
Frans Verbiest
Het argument dat je processen eenvoudig kunt inrichten in Mendix, maakte geen indruk op Verbiest. "Dat heb ik vaak gehoord in de IT, maar zelden waargemaakt zien worden." Verbiest gaf Mendix daarom een opdracht mee om een complex bedrijfsproces voor schuldhulpverlening in Mendix te modelleren. Binnen amper twee weken werd gemeld dat een team van anderhalf fte een showcase had opgeleverd. Verbiest: "Ik verwachtte er weinig van, omdat ik niet geloofde dat ze in zo'n kort tijdsbestek iets konden opleveren dat ons echt van onze stoel zou laten vallen van verbazing." Twee en een half uur later belde Verbiest zijn algemeen directeur Harald Swinkels met de mededeling dat de trajecten met de traditionele websitebouwers gestopt moesten worden ten gunste van Mendix.
Rotterdams bedrijfNaast traditionele webontwikkeling keek NLE ook naar andere oplossingen zoals Salesforce en andere PaaS-producten. "Op prijs en kwaliteit zijn er allerlei voor- en nadelen", zegt Verbiest. "Doorslaggevend voor ons was dat Mendix met een breed scala aan Nederlandse implementatiepartners werkt en dat het van origine een Rotterdams bedrijf is dat letterlijk bij ons om de hoek zit."
Mendix had bovendien een zeer actieve rol bij de samenstelling van het projectteam, dat hoofdzakelijk uit mensen bestond met een bedrijfskundige of technische achtergrond. "Dat sluit perfect aan op het type medewerkers van NLE. Het zijn geen traditionele programmeurs die soms te snel geneigd zijn beperkingen te zien. Mendix landde daarom goed, omdat zij juist allemaal nieuwe mogelijkheden zagen om de bedrijfsprocessen opnieuw te gaan inrichten."
Mendix stelde verder First Consulting voor als implementatiepartner, omdat dit bedrijf veel ervaring heeft in de utility-branche. "We waren daar in het begin wat sceptisch over vanuit concurrentieoverwegingen, maar hun kennis van de branche telde uiteindelijk zwaarder. Het communiceert heel makkelijk en ze kunnen bovendien actief meedenken en adviseren over de inrichting van processen.”
Agile organisatieNLE is een organisatie zonder strenge hiërarchische structuren, waarbinnen de klantenservice een belangrijke rol heeft. "Iedereen kan overal binnenlopen”, vertelt Verbiest. "Er is geen onderlinge strijd tussen afdelingen, want uiteindelijk moeten we toch met zijn allen de strijd aangaan met de buitenwereld."
Het gemiddelde opleidingsniveau op de klantenservice is hoog, wat volgens hem sterk bijdraagt aan de dienstverlening. "We hebben de arbeidsmarkt weliswaar mee, maar om die mensen aan je te binden en ze te blijven boeien, moet je ze natuurlijk wel iets meer bieden dan enkel een baan en een salaris. Je moet ze actief bij het bedrijf betrekken en ze een rol van betekenis geven. Wij hechten daarom veel waarde aan hun bijdragen. NLE werkt met focusgroepen, waarin medewerkers actief kunnen meedenken over verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. De klantenservice is hierbij veruit onze grootste bron van nieuwe ideeën."
Begin 2013 maakte NLE de overstap naar agile en scrum binnen de ontwikkelafdeling om deze ideeën sneller te kunnen vertalen naar nieuwe diensten en producten. Product owners en scrum masters werden opgeleid en gecertificeerd en een proces van on-the-job training en coaching ging van start. Verbiest: "Dat gedachtengoed begint inmiddels echt door onze aderen te stromen. De combinatie met Mendix is ideaal omdat het agile werken geïntegreerd is in het platform. Een partner als First Consulting is ervaren in de agile-methodiek, wat het samenwerken zeer snel en eenvoudig maakt.”
Beveiliging en applicatiesDoor de centrale rol van Mendix in de nieuwe IT-infrastructuur van NLE is beveiliging een belangrijk aandachtspunt. Verbiest: "We stellen hoge eisen aan beveiliging. Je kiest voor een cloud-oplossing, dus dat moet heel goed geregeld zijn. Er is daarom bij de inrichting van het Mendix App Platform goed over nagedacht door zowel ons als door Mendix en First Consulting om tot een goed en zo robuust mogelijk framework te komen dat straks in de Mendix-cloud gaat draaien."
In die planning en inrichting van Mendix is volgens Verbiest ook veel aandacht geweest voor de ondersteuning van apps. "We willen al vrij snel mobiele applicaties voor werknemers en klanten kunnen uitrollen. Dit kunnen we nu al voorbereiden, zodat die applicaties goed aansluiten op de beschikbare functionaliteiten in Mendix. Als het platform eenmaal staat, dan kunnen we er relatief snel een mobiele app voor ontwikkelen die we via Google Play of de Apple Appstore kunnen aanbieden.”
Strategische keuzeVerbiest verwacht dat de eerste fase van het project in mei 2014 wordt afgerond. "De self service-omgeving en het CRM-pakket zijn dan opnieuw ingericht en er is een mobiele applicatie gerealiseerd. Binnen een half jaar hebben we dan maar liefst drie producten gerealiseerd, waarvoor we in traditionele projecten waarschijnlijk een half jaar per stuk hadden moeten uittrekken."
Ten slotte benadrukt Verbiest nog dat Mendix een uiterst belangrijke strategische keuze voor NLE is. "We steken behoorlijk onze nek uit als je kijkt naar wat we allemaal binnen Mendix gaan doen en welke gevolgen dat heeft voor de consolidatie van applicaties en het integreren van functionaliteit. Ik denk dat het typerend is voor NLE om niet voorzichtig in zo'n project te stappen, maar ook echt een grote sprong te durven maken. Na de eerste fase in mei hebben we nog genoeg nieuwe ideeën en wensen die ook binnen het Mendix App Platform gerealiseerd kunnen worden. Maar daarover later meer.”
Hans Vandam is journalist