Microsoft Office 365 blijft groeien in Europa, maar beveiliging blijft punt van zorg

WP_office365_adoption

Europese bedrijven gebruiken in toenemende mate Microsofts Office 365 kantoorsuite, maar na de recente cyberaanvallen zijn er vraagtekens over de beveiliging die nog verdere adoptie van deze cloudoplossing in de weg staan. Dit is een van de bevindingen van een wereldwijd onderzoek onder 1100 organisaties dat is uitgevoerd door Barracuda Networks, toonaangevend met oplossingen op het gebied van security en databescherming voor de cloud.

De studie, getiteld ‘Office 365 Adoption Survey: Drivers, Risks, and Opportunities’, brengt trends in kaart met betrekking tot het gebruik van Microsoft Office 365. Ook werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op de beslissing om te migreren of juist bij een bestaande oplossing te blijven. Daarnaast werd informatie verzameld over het gebruik van oplossingen voor beveiliging en databescherming voor Office 365 en in welke mate VAR's en MSP's hierin een rol spelen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • 62% van de bedrijven gebruikt nu Office 365, een toename van 50% vergeleken met een soortgelijke Barracuda-studie in 2016.
  • Van degenen die aangeven Office 365 niet te gebruiken, denkt een kleine 40% in de toekomst te zullen migreren. Dit is beduidend minder dan in de Verenigde Staten, waar dit 49% is.
  • 32% van de Europese bedrijven - evenveel als hun Amerikaanse collega's - geeft aan dat zorgen over de beveiliging de belangrijkste reden is om niet naar Office 365 in de cloud te migreren. 28% van de Europese bedrijven geeft een 'no-cloud' beleid als reden om niet te migreren; dit cijfer is stukken lager dan in de VS.
  • Het grootste beveiligingsprobleem voor 90% van de ondervraagde bedrijven was ransomware. Bijna de helft gaf aan al eens een infectie te hebben opgelopen, maar slechts 3% heeft daadwerkelijk betaald.
  • E-mail is het meest gebruikte aanvalskanaal (70%). Aanvallen via het web (18%) en het netwerk (12%) komen veel minder voor.
  • Ondanks deze zorgen gaf ruim 85% aan geen gebruik te maken van Microsofts Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) maar in plaats daarvan te vertrouwen op security-oplossingen van derde partijen om hun Office 365-omgevingen beter te beveiligen. 43% gebruikt oplossingen van derde partijen voor beveiliging, archivering en back-up. Dit cijfer is nog hoger (68%) bij organisaties die verwachten te gaan migreren.
  • 41% maakt zich zorgen over phishing, spear phishing, identiteitsvervalsing of aanvallen via social engineering. Slechts 14% van de bedrijven zegt een oplossing van een derde partij te gebruiken om zich tegen deze aanvallen te weren.

Chris Ross, SVP International bij Barracuda Networks, zegt over de bevindingen van het rapport: "De adoptie van Office 365 in Europa gaat onverminderd door en het is dan ook niet meer dan logisch dat zorgen over cyberdreigingen daarmee gelijke pas houden. Ook beginnen bedrijven zich bewust te worden dat een gelaagde securityaanpak de beste is. Dat wijst op een beter begrip van hun verantwoordelijkheden als het om migratie naar de cloud gaat."