ICT-mastery analyseert CV’s, vacatures, trainingen en meer op basis van e-CF

Het in Zaltbommel gevestigde ICT-mastery heeft een tool ontwikkeld waarmee digitale vaardigheden kunnen worden gedestilleerd uit tal van documenten. Denk aan CV’s, LinkedIn-profielen, vacatureteksten en dergelijke. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om opleidingsmateriaal. Het bedrijf gebruikt hiertoe zelf ontwikkelde semantische technologie. Als basis voor het indelen van de vaardigheden gebruikt men de Europese e-Competence (e-CF) norm.

“In de ICT-wereld is grote behoefte aan transparantie”, zegt Paul Willockx. Hij was in het verleden onder andere werkzaam voor exameninstituut Exin. Inmiddels is hij als Chief Technology Officer verbonden aan ICT-mastery. “Alleen dan kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over onze eigen carrière als ICT-professional en kunnen bedrijven de juiste mensen met de juiste competenties aantrekken.”

Semantisch analyseren

Hoe werkt het? De technologie van ICT-mastery analyseert teksten. Binnen enkele seconden geeft deze semantische analyse een beeld van de digitale vaardigheden die in die tekst aan de orde komen. Het maakt hierbij niet uit om wat voor soort tekst het gaat. Het kan gaan om een CV, een vacaturetekst, trainingsmateriaal, een LinkedIn-profiel, noem maar op. Deze analyse beperkt zich niet enkel tot de Nederlandse taal. Ook in het Engels, Duits, Frans en Italiaans gestelde teksten kunnen door de semantische engine worden geanalyseerd.

class-377117

Het resultaat van de analyse is een - wat Willockx noemt - relatief percentage. Dit geeft een helder en eenduidig beeld van de mate waarin bepaalde digitale vaardigheden aanwezig zijn in het document. De analyseresultaten worden weergegeven in termen van e-Competenties zoals deze zijn gestandaardiseerd in de Europese e-CF norm - de EN 16234.1.

Over e-CF

Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en ZZP’ers maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is extra belangrijk omdat Nederland een tekort kent aan goed opgeleide ICT-professionals. Bovendien is in ons land sprake van relatief veel ‘bankzitters’ waarvan de vaardigheden niet meer up-to-date zijn. Maar die via een gericht opleidingsprogramma omgeschoold kunnen worden naar functies waar wél vraag naar is. Het is dan van groot belang dat vaardigheden vergeleken kunnen worden met de eisen van werkgevers.

My e-Competences - Paul Willockx Voorbeeld van een analyse die gemaakt is door ICT-mastery.

Willockx: ”De Nederlandse Rijksoverheid heeft in 2011-2013 het aantal functiebeschrijvingen (van alle departementen) teruggebracht van 30.000 naar 52 functieprofielen. Deze profielen geven de kern van een functie weer en maken functies onderling beter vergelijkbaar. Hierdoor wordt het gemakkelijker om als ICT’er van het ene naar het andere ministerie over te stappen. Voor de structurering van de ICT-functies binnen de overheid werd gekozen voor e-CF."

In de praktijk

Wat kunnen we nu precies met de semantische analyse van ICT-mastery? Willockx: “De ICT-wereld worstelt al jaren met onduidelijkheid over functies en competenties. e-Competenties zoals vastgelegd in de EN 16234-1 bieden als het ware een uniforme taal. Daarmee kunnen we op eenduidige wijze digitale vaardigheden beschrijven, ambities kwantificeren en bijvoorbeeld een trainingsaanbod selecteren om die ambities waar te kunnen maken. Ook kunnen we functiebeschrijvingen beter interpreteren, net als vacatures en Cv’s. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld handboeken en trainingsdocumenten.”

“We kunnen dus de vaardigheden van een persoon en de lacunes daarin in kaart brengen. Ook kunnen we de ambities van een individu vaststellen. Bovendien bieden we met onze analyse een uitstekende mogelijkheid om voor deze persoon het beste trainings- en opleidingsmateriaal te selecteren. Zodat deze persoon op maat kan worden opgeleid voor een nieuwe functie.”

De semantische analysetechnologie is beschikbaar via de website van het bedrijf. Hier kunt u zelf uw digitale competenties uit uw CV of LinkedIn-tekst destilleren.