Cloud, big data en mobile motor achter aanpassingen aan platform 9 van OutSystems

myNextStep event

Donderdag 9 oktober vond het myNextStep event, het jaarlijkse partner- en klanten-evenement van OutSystems in de Benelux.Dit jaar stond myNextStep grotendeels in het teken van de nieuwe versie van het OutSystems Platform. Die heeft een heel nieuwe invulling gekregen als gevolg van de opkomst van mobile, cloud en big data.
Creatieve tweaks
Het myNextStep-evenement, ditmaal gehouden in de Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht, is het jaarlijkse Benelux-evenement van OutSystems. OutSystems is de leverancier van het gelijknamige platform, een codegenerator waarmee bedrijven web- en mobiele bedrijfsapplicaties kunnen ontwikkelen. Applicaties zijn bovendien eenvoudiger te onderhouden en beheren, stelt OutSystems, doordat iedere bouwsteen op dezelfde manier is geschreven, zonder creatieve tweaks van de programmeur.
Nu ook als PaaS
Het OutSystems-platform was van oorsprong bedoeld als een cloudplatform, maar werd in eerste instantie vooral on-premise ingezet, omdat de cloud in die eerste jaren (iets na 2000) nog niet volwassen genoeg was. Die tijden zijn echter veranderd en sinds vorig jaar is het platform van OutSystems nu ook als PaaS te krijgen, precies zoals CEO en oprichter Paulo Rosado het ook oorspronkelijk bedoeld had.
Partners
Twee belangrijke partners van OutSystems in Nederland, COOLProfs en HP, waren eveneens op het evenement vertegenwoordigd. Op het evenement kwamen ruim tweehonderd IT-specialisten, klanten en prospects af.
System of engagement
Dit jaar stond myNextStep geheel in het teken van het nieuwe platform 9, de laatste versie van het high productivity platform van OutSystems. Een select groepje bezoekers kon zich bovendien laten trainen in het gebruik van Platform 9. Volgens Paulo Rosado is versie 9 één van de grootste transformaties die het platform sinds de oprichting heeft ondergaan. De grote IT-trends mobile, cloud en big data, liggen hieraan ten grondslag. Rosado sprak erover tijdens zijn key-note: “Applicaties waren van oudsher monolithische systemen met een sterke verwevenheid van de data met de applicatie en interface. Er was één form factor, de computer, en de programmeertaal was die van het wereldwijde web, Java en .Net.”
Impact mobile
De grote IT-ontwikkelingen van de laatste jaren hebben dit echter sterk veranderd. Met name mobile heeft voor grote veranderingen gezorgd in applicatieontwikkeling. “Er is tegenwoordig een groot aantal form factors die bepalend zijn voor hoe een applicatie eruit moet zien. Het besturingsdomein is niet langer de browser, maar kan ook een native OS zijn”, vertelt Rosado. “Zo’n vijf jaar geleden zagen we daarom de opkomst van het engagement platform. Er werd een onderscheid gemaakt tussen een system of engagement en een system of record. Het system of record is de grote databank waar statische informatie bewaard kan worden. Daar bovenop draait het engagement platform waar klanten mee interacteren. De focus van de IT-afdeling zit ‘m vooral in die engagement-laag. Het model geeft de mogelijkheid data op één manier op te slaan, en veelvormig, gemanipuleerd door de applicatie, aan te bieden.”
Fragmentatie
Mobiel heeft ook de manier waarop applicaties gebruikt worden sterk veranderd. “Wanneer een applicatie niet werkt op de desktop, gaan mensen veelal workarounds verzinnen. Een applicatie wordt dan niet efficiënt of effectief gebruikt. Voor mobiel is dat anders. Mensen stoppen eenvoudig met het gebruik van een app als ze vinden dat deze niet prettig werkt,” zegt Rosado. Doordat het gebruik van applicaties anders is, is ook een ander soort applicaties effectief. “Mensen zijn niet meer zozeer geïnteresseerd in één grote applicatie met veel functionaliteit, maar willen daarentegen kleinere apps die ieder één functie goed uit kunnen voeren.”
Engagement versus record
Hoewel de scheiding tussen het system of engagement en het system of record het makkelijker maakt om je op de eindgebruiker te richten, is het geen oplossing voor de veelvormigheid van het IT-landschap. Binnen de systems of record is er onder andere de invloed van cloud computing. Data worden gefragmenteerd opgeslagen en applicaties moeten vaak gelijktijdig gegevens op kunnen halen en idealiter ook direct verbanden kunnen leggen tussen meerdere bronnen. Al die bronnen hebben zo allemaal hun eigen manier van opslaan en hanteren eigen standaarden. Op het gebied van mobile is er het gefragmenteerde landschap van besturingssystemen wat voor pluriformiteit zorgt. Applicaties moeten, wanneer ze succesvol willen zijn, voor iOS, Android en voor web aangeboden worden. Maar ook voor de desktop zijn er moeilijkheden. Omdat het zoveel tijd kost om Java- en .net-applicaties te ontwikkelen en bij te houden zijn er door de jaren heen bij veel bedrijven backlogs ontstaan van systemen die nog ontwikkeld moeten worden. Bovendien is de IT-behoefte alleen maar groter geworden. Dit maakt dat sommige bedrijven wel 40 applicaties in de pijplijn hebben zitten.
Hybrid apps
Platform 9 is het antwoord van OutSystems op deze ontwikkelingen. Zo is er onder andere veel aandacht gegaan naar de integratiemogelijkheden met verschillende clouds. Er zijn connectors beschikbaar waarmee ontwikkelde applicaties data uit diverse gegevensbronnen kunnen halen. Een vernieuwde visualisatie-tool maakt het daarbij voor de ontwikkelaar inzichtelijk van welke plekken data gehaald wordt. De belangrijkste aanpassingen hebben echter betrekking op de hybride app, apps die in de kern gebaseerd zijn op html5 en CSS, maar een native ‘schil’ hebben die onder andere alle functies van het apparaat aan kan spreken. Deze apps moeten het antwoord zijn op de voortdurende discussie of je nu webapps of native apps moet gaan ontwikkelen als bedrijf.
Native of webapp?
“De vraag of je apps als native of als webapp moet uitbrengen, is erg van de trends van het laatste moment afhankelijk. In de beginjaren van het web was iedereen geïnteresseerd in native apps. Later werd dit verdrongen door websites met een responsive design. In 2012 sloeg dat weer om in een interesse in native, nadat Marc Zuckerberg tijdens het eigen jaarlijkse evenement vertelde dat het een grote fout was alle kaarten op html5 te zetten. Sindsdien is de native app weer in trek. Voor beiden is echter wel wat te zeggen. Webapplicaties hebben geen problemen met updaten en kunnen realtime bijgewerkt worden, terwijl native apps weer goed alle functionaliteit van een toestel aan kunnen spreken. Waar bedrijven in Silicon Valley nu mee bezig zijn, is het ontwikkelen van hybride apps.”
Hybride mogelijkheden
Platform 9 biedt ook deze hybride mogelijkheden. Gebruikers van de het platform bouwen dan in feite een webapp, maar kunnen deze uitrusten met native plugins die de sensoren van de smartphone aanspreekt.