Fonds van mozilla financiert beveiligingsaudits voor open source software

Beveiliging (bron: FreeImages.com/ematil1023)

Mozilla richt het Secure Open Source (SOS) Fund op, een fonds om beveiligingsaudits te financieren voor belangrijke open source projecten. Dit moet herhaling van geruchtmakende beveiligingsincidenten zoals Heartbleed en Shellshock voorkomen.
Het SOS Fonds krijgt in eerste instantie een half miljoen dollar tot zijn beschikking om beveiligingsaudits te financieren. Mozilla hoopt dat op termijn meer organisaties en ook overheden zich bij het initiatief aansluiten. Via deze partijen moet meer geld beschikbaar worden gesteld.

Professionele beveiligingsbedrijven inschakelen

Mozilla wil met behulp van het fonds broncode van populaire open source projecten onder de loep laten nemen door beveiligingsbedrijven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil Mozilla samen met de beheerders van open source projecten de code verbeteren en beveiligingsproblemen aanpakken. Na deze verbeteringen moet de software opnieuw onder de loep worden genomen, om zeker te stellen dat de problemen zijn verholpen.
Als test heeft Mozilla al een aantal projecten onderworpen aan een audit. Het gaat hierbij om Perl-Compatible Regular Expressions, libjpeg-turbo en phpMyAdmin. In totaal werden hierbij 43 problemen gevonden, waarvan één kritieke kwetsbaarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *