Tag Archives: arbeidsmarkt

Banensite voor ontwikkelaars Honeypot wordt actief in Amsterdam

Honeypot, een Duitse banensite die specifiek is gericht op software ontwikkelaars, wordt actief in Amsterdam. Software ontwikkelaars die in de regio Amsterdam actief zijn kunnen hun diensten aanbieden via de site.

Vraag naar software-, web- en multimediaontwikkelaars groeit

Naast de continu hoge vraag naar software ontwikkelaars is de web- en multimediaontwikkelaar gewild. De vraag naar web- en multimediaontwikkelaars is in een jaar tijd bijna verdubbeld.

Alexander Rinnooy Kan, mede oprichter van de Big Data Alliance

Big Data Alliance brengt vraag en aanbod rond Big Data bij elkaar

Nederland krijgt op korte termijn te kampen met grote tekorten aan Big Data experts. Tegelijkertijd zijn te weinig organisaties zich er van bewust dat Big Data grote concurrentievoordelen kan opleveren. De Big Data Alliance moet uitkomst bieden door studenten, universiteiten en bedrijfsleven met belangstelling voor Big Data elkaar te helpen vinden.

Website brengt jonge IT’ers via hackathons in contact met multinationals

Hoogopgeleide IT-talenten en het bedrijfsleven hebben sinds kort een nieuw ontmoetingspunt: HackathonOverzicht.nl. De website, waarop alle hackathons in Nederland worden verzameld, brengt jonge IT’ers en Nederlandse multinationals met elkaar in contact.

Het Continuous Learning-event van Microsoft en UWV (screenshot van video)

Microsoft en UWV helpen werkzoekenden op weg in ICT-sector

Hoewel ruim zesduizend middelbaar- en hoogopgeleide ICT’ers op zoek zijn naar een baan, geven steeds meer bedrijven aan moeite te hebben om gekwalificeerde kandidaten te vinden voor hun ICT-vacatures. In totaal is er een tekort aan tussen de vijf- en zevenduizend IT-professionals. Qua aantallen sluiten werkzoekenden en vacatures dus op elkaar aan, maar als we kijken naar gevraagde kwaliteiten, is er duidelijk sprake van een mismatch. Reden voor Microsoft en het UWV om de handen ineen te slaan. Honderdvijftig werkzoekenden krijgen op 20 mei 2016 tijdens het Continuous Learning-event op het Microsoft-kantoor inspiratiesessies en workshops die hen helpen bij het vinden van de juiste baan.

(bron: FreeImages.com/Jorge Vicente)

Ontwikkelaars zien salaris stijgen

De groei in vraag naar software-, applicatie- en web ontwikkelaars stabiliseert. Desondanks blijft de vraag naar deze functies groot. Bedrijven blijken bereid dieper in de buidel te tasten om dergelijke functies te vervullen. De aangeboden salarissen zijn gemiddeld met 13% gestegen. Dit geldt ook voor database-designers en -ontwikkelaars die zowel een sterke groei in het aantal vacatures van 17% maar ook in geboden salaris van (+15%) laat zien.

Bijna 6 op de 10 IT’ers verwacht binnen een jaar een andere baan te hebben

Het merendeel van de Nederlandse IT-professionals verwacht binnen een jaar een nieuwe functie te bekleden. De behoeften en verwachtingen van werknemers en werkgevers sluiten nog niet altijd goed op elkaar aan. Er liggen grote kansen voor zowel werknemers als werkgevers, maar werkgevers die de nieuwe situatie negeren kunnen behoorlijk in de problemen komen. Zij lopen het risico op een groot verloop van tech personeel, dat bovendien steeds lastiger te vervangen zal zijn. Werkgevers zoeken vooral naar professionals die zijn gespecialiseerd in Java, C en SAP.

Waarom flexwerkers in de IT blijven toenemen

In 2015 is het duidelijk geworden dat Nederland een land is van flexwerkers. Op internationaal vlak scoren we zeer hoog qua aantallen. Bovendien blijft het percentage volgens berekeningen van het CBS toenemen. De overheid maakt zich zorgen over de zekerheid van flexwerkers, maar in de IT-sector is die bezorgdheid niet van toepassing. IT-specialisten kiezen er zelf vaak bewust voor om flexibel ingezet te worden.

EXIN en Hogeschool Utrecht onderzoeken samen het gebruik van e-CF

EXIN en de Hogeschool Utrecht (HU) gaan samen onderzoek doen naar het gebruik van het e-Competence Framework (e-CF). Dit model geeft een transparant en objectief inzicht in ICT competenties. Het onderzoek wordt geleid door HU lector dr. ing. Pascal Ravesteijn (lectoraatProcesinnovatie & Informatiesystemen).

‘Echt goede IT’ers schaars in Nederland’

Negen op de tien Nederlandse IT-studenten vinden dat hun studie goed aansluit op de vraag uit het bedrijfsleven. Maar die gevoelens zijn niet wederzijds.

Arbeidsmarkt voor IT-functies in Nederland kleiner dan in omringende landen

Per inwoner zijn er in Nederland minder vacatures voor IT-banen dan in Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent echter niet dat er in Nederland een minder groot tekort bestaat aan technisch personeel – de vraag naar dergelijke vacatures is hier namelijk ook lager. De concentratie van IT-functies ligt in Nederland wel hoger dan in Frankrijk, waar per inwoner dan weer iets vaker gezocht wordt naar dergelijke functies. Amsterdam is de Nederlandse stad met de meeste IT-vacatures; de hoge concentratie van IT-vacatures maakt van de hoofdstad zelfs een van de zes Europese techhubs. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed, de nummer 1-vacaturesite ter wereld.

UWV ziet tekort aan ontwikkelaars en programmeurs op arbeidsmarkt

Op de ICT-arbeidsmarkt is een tekort aan hoogopgeleide professionals. Onder andere voor ontwikkelaars en programmeurs liggen de banen voor het oprapen.